Recipes

Rosantleo Koiloreo
VIEW RECIPE

Rosantleo Koiloreo

 • 15 min
 • 7 ingredients
Methiya Pez
VIEW RECIPE

Methiya Pez

 • 30 min
 • 6 ingredients
Goan Jackfruit Cake
VIEW RECIPE

Goan Jackfruit Cake

 • 45 min
 • 7 ingredients
Shevyo(Rice Noodles)
VIEW RECIPE

Shevyo

 • 45 min
 • 5 ingredients
Holle
VIEW RECIPE

Holle

 • 10-12 min
 • 7 ingredients
Alle Belle- I (Goan Pancakes)
VIEW RECIPE

Alle Belle- I (Goan Pancakes)

 • 15 min
 • 10 ingredients
Godde Fov (Sweet Poha / Flat rice)
VIEW RECIPE

Godde Fov (Sweet Poha / Flat rice)

 • 10 min
 • 5 ingredients
Alle Belle
VIEW RECIPE

Alle Belle

 • 15 min
 • 10 ingredients
Sheera
VIEW RECIPE

Sheera

 • 15 min
 • 11 ingredients
Nankhatai
VIEW RECIPE

Nankhatai

 • 20 min
 • 8 ingredients