Recipes

Kadai Chicken (Chicken Karahi)
VIEW RECIPE

Kadai Chicken (Chicken Karahi)

 • 40 min
 • 16 ingredients
Goan Pork Curry
VIEW RECIPE

Goan Pork Curry

 • 45 min
 • 17 ingredients
Orange Chicken
VIEW RECIPE

Orange Chicken

 • 30 min
 • 17 ingredients
Sweet and Sour Prawns/Shrimps
VIEW RECIPE

Sweet and Sour Prawns/Shrimps

 • 30 min
 • 20 ingredients
Mughlai Mutton
VIEW RECIPE

Mughlai Mutton

 • 30 min
 • 21 ingredients
Shark Fish Ambot Tik
VIEW RECIPE

Shark Fish Ambot Tik

 • 25 min
 • 14 ingredients
Prawn Balchão (Goan Prawn Pickle)
VIEW RECIPE

Prawn Balchão (Goan Prawn Pickle)

 • 45 min
 • 19 ingredients
Sorpotel
VIEW RECIPE

Sorpotel

 • 60 min
 • 17 ingredients
Goan Vindalho
VIEW RECIPE

Goan Vindalho

 • 45 min
 • 20 ingredients
Goan Cafreal Masala
VIEW RECIPE

Goan Cafreal Masala

 • 10 min
 • 14 ingredients
Peanut Chutney
VIEW RECIPE

Peanut Chutney

 • 5 min
 • 12 ingredients